Clean Your Email List with Our Free Verifier Tool! ➡️ Verify Emails Now🚀

Xunta de Galicia Logo

Xunta de Galicia

Utilities

 • Revenue 1B+
 • Size 10000+
 • HQ Contact +34 981 54 54 00
 • Website xunta.gal

A Xunta aparece definida no Estatuto de Autonomia, aprobado en 1981, como organo colexiado do Goberno de Galicia. Na actualidade, a Xunta esta composta polo presidente e dez conselleiros. A comunidade exerce as suas funcions administrativas a traves da Xunta e dos seus entes e organos dependentes. Correspondelle a Xunta aprobar os regulamentos xerais dos seus propios tributos e elaborar as normas regulamentarias precisas para xestionar os impostos estatais cedidos de acordo cos termos desta cesion e a elaboracion e aplicacion do orzamento da Comunidade Autonoma de Galicia, que deben ser examinados polo Parlamento. A Xunta tamen se encarga de coordinar a actividade das Deputacions Provinciais do seu territorio naquelo que afecte dun xeito directo ao interese xeral de Galicia, e para iso unira os orzamentos que elas elaboren de seu. Asi mesmo, podera encomendar a execucion dos seus acordos as devanditas deputacions, que seran as encargadas de levar a cabo as funcions transferidas polo Executivo autonomico View More

People working in Xunta de Galicia

Alberto Feijoo
Presidente a*************@****a.gal ********5405
Tuit Gm
Gerente de desarrollo de... T******@****a.gal ********4486
Ma Torres
jefa de servicio m********@****a.gal ********1188
Iago Dacosta
Profesor comercio y marketing... i***********@****a.gal ********4729
Ramon Valverde
jefe de unidad tecnica... r*************@****a.gal ********6085
Silvia Rodriguez
dependienta de comercio moda... s***************@****a.gal ********0733
Rodrigo Otero
Docente en Ciclos Formativos... r************@****a.gal ********5783
Maria Otero
Inspector veterinario. Bienestar animal... m**********@****a.gal ********4191
Tino Costaweb
Servicio de conservacion da... t************@****a.gal ********5434
Raul Bellon
Patron del Servicio de... r**********@****a.gal ********5495
Blanco Garcia
jefe de servicio de... b************@****a.gal ********1455
Josina Cons
JEFE DE SERVICIO DE... j**********@****a.gal ********3723
Jesus Martinez
Jefe de Servicio j*************@****a.gal ********8156
Rosario Viade
Psicologa en el Servicio... r************@****a.gal ********7243
Begoaa Alonso
Jefa de Servicio de... b************@****a.gal ********7066
Fernando Vicente
Servicio Veterinario Oficial. Xunta... f***************@****a.gal ********0031
Antonio Barbero
Head of Unit: Internal... A**************@****a.gal ********5639
Julio Pineiro
Head of Labour Relations... j************@****a.gal ********8592
Ma Cabirta
Team Lead M*********@****a.gal ********4137
Ma Cabirta
Team Lead M*********@****a.gal ********8476
Yago Domato
Head of the aquaculture... y**********@****a.gal ********5751
Ma Cabirta
Team Lead M*********@****a.gal ********2456
Ma Cabirta
Team Lead M*********@****a.gal ********2434
Martin Gallego
Head Chef m*************@****a.gal ********3705
Natalia Rey
department head of environmental... N**********@****a.gal ********1690
View More

Products & Technologies used at Xunta de Galicia

Products used at XUNTA DE GALICIA
Nova Portal Abs Animate Next Opencms Jquery Delta
View More

Frequently asked questions about Xunta de Galicia

 1. What does XUNTA DE GALICIA's do?
  A Xunta aparece definida no Estatuto de Autonomia, aprobado en 1981, como organo colexiado do Goberno de Galicia. Na actualidade, a Xunta esta composta polo presidente e dez conselleiros. A comunidade exerce as suas funcions administrativas a traves da Xunta e dos seus entes e organos dependentes. Correspondelle a Xunta aprobar os regulamentos xerais dos seus propios tributos e elaborar...
 2. What is XUNTA DE GALICIA's industry?
  Xunta de galicia operates in Utilities industry.
 3. What is XUNTA DE GALICIA's HQ phone number?
  Xunta de galicia's HQ Phone number is +34 981 54 54 00
 4. What is XUNTA DE GALICIA's revenue?
  Xunta de galicia's revenue is 1b+
 5. What is XUNTA DE GALICIA's company size?
  Xunta de galicia's has 10000+ people working.
 6. What is XUNTA DE GALICIA's official website?
  www.xunta.gal is official website of Xunta de galicia.