Clean Your Email List with Our Free Verifier Tool! ➡️ Verify Emails Now🚀

V-sektionen, Sektionen for samhallsbyggnad Logo

V-sektionen, Sektionen for samhallsbyggnad

Civil Engineering

 • Revenue 501M - 1B
 • Size 1001 - 5000
 • HQ Contact
 • Website vsek.se

V-Sektionen, sektionen for samhallsbyggnad grundades ar 1964 som den fjarde sektionen vid Lunds tekniska hogskola. Sektionen bestar av studenter som studerar Vag och Vattenbyggnads programmet, Lantmateriprogrammet samt Brandingenjorsprogrammet. Sektionens andamal klargors ur foljande utdrag fran sektionens stadgar: Sektionen har till andamal att framja medlemmarnas studier och utbildning. Vidare har Sektionen till andamal att bland medlemmarna alstra och vidmakthalla ett gott kamratskap samt att tillvarata deras gemensamma intressen. Sektionen drivs utan vinstintresse. Sektionen ar uppbyggd av en styrelse och ett flertal olika utskott. Vi bedriver utbildningsbevakning, ansvarar for kontakt med naringslivet samt anordnar event. De event som anordnas ar allt fran pubar och sittningar till sportevenemang och studiekvallar View More

People working in V-sektionen, Sektionen for samhallsbyggnad

Lovisa Nilsson
Sektionsfotograf l*************@*********mo.se ********2408
Isak Granert
Sektionsfotograf i***********@*********mo.se ********6323
Emil Holst
Naringslivskontakt e*********@*********mo.se ********6980
Informationschef Vsektionen
Informationschef i*****************@*********mo.se ********2836
Oliver Ilien
Sektionsfotograf o***********@*********mo.se ********2199
Moa Magnusson
Civilingenjörsstudent lantmäteri m************@*********mo.se ********4181
Sebastian Eriksson
Cafémästare s*****************@*********mo.se ********1381
Lovisa Nilsson
Sektionsfotograf l*************@*********mo.se ********5176
Olle Eriksson
Student o************@*********mo.se ********6734
Fredrik Gronlund
Ordforande f***************@*********mo.se ********0697
Fredrik Gronlund
Ordförande f***************@*********mo.se ********0891
View More

Products & Technologies used at V-sektionen, Sektionen for samhallsbyggnad

Products used at V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD
Air Zoom Corona Chrome Safari Delta Next Max Canvas Pages Jquery Wordpress Animate Pass Nice cxone Pe Fis
View More

Frequently asked questions about V-sektionen, Sektionen for samhallsbyggnad

 1. What does V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD's do?
  V-Sektionen, sektionen for samhallsbyggnad grundades ar 1964 som den fjarde sektionen vid Lunds tekniska hogskola. Sektionen bestar av studenter som studerar Vag och Vattenbyggnads programmet, Lantmateriprogrammet samt Brandingenjorsprogrammet. Sektionens andamal klargors ur foljande utdrag fran sektionens stadgar: Sektionen har till andamal att framja medlemmarnas studier och utbildning. Vidare har Sektionen till andamal att bland medlemmarna alstra och vidmakthalla ett gott...
 2. What is V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD's industry?
  V-sektionen, sektionen for samhallsbyggnad operates in Civil engineering industry.
 3. What is V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD's revenue?
  V-sektionen, sektionen for samhallsbyggnad's revenue is 501m - 1b
 4. What is V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD's company size?
  V-sektionen, sektionen for samhallsbyggnad's has 1001 - 5000 people working.
 5. What is V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FOR SAMHALLSBYGGNAD's official website?
  www.vsek.se is official website of V-sektionen, sektionen for samhallsbyggnad.