Ministerie van Justitie en Veiligheid Logo

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Government Administration

 • Revenue 1B+
 • Size 10000+
 • HQ Contact +31 70 214 0214
 • Website rijksoverheid.nl

Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij als ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ons iedere dag sterk. Beleid n praktijk, samen met onze partners De Rijksoverheid zorgt voor effectief beleid en goede wet- en regelgeving. Met duizenden bevlogen collegas in heel Nederland passen we die vervolgens in de praktijk toe bij de vele onderdelen en diensten van JenV. Denk maar aan de Dienst Justitile Inrichtingen (de gevangenissen) of de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Naast onze collegas werken talrijke mensen bij andere overheden, bedrijven en instellingen zij aan zij met ons aan een rechtvaardig en veilig Nederland. Dat is ook nodig; alleen mt elkaar lossen we de ingewikkelde vraagstukken op waarvoor we dagelijks komen te staan. We zijn in ons werk steeds op zoek naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten, of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn lastige afwegingen, en we laten als dat kan graag zien waarom we bepaalde keuzes maken. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij de beslissing op een asielverzoek? Hoe stelt een onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming vast wat er aan de hand is in een gezin? We werken hard aan een veilig, rechtvaardig Nederland. Met resultaat: ons land staat de afgelopen jaren steeds in de top 10 van Europese en wereldwijde onafhankelijke onderzoeken naar indicatoren van een goed functionerende, veilige rechtsstaat View More

Specialities
Recht en Veiligheid... Wetgeving Slachtofferzorg Kinderbescherming Jeugd Criminaliteitspreventie Aanpak georganiseerde criminaliteit... Versterking slagkracht professionals... Versterking rechtstaat Waarheidsvinding View More

People working in Ministerie van Justitie en Veiligheid

Raoel Nanhekhan
Head of the Surveillance... ***************@**********eid.nl
Simone Andriessen
Officemanager Secretary Directors PI... *****************@**********eid.nl
Wouter Vroegindeweij
Deputy Head Chain Management... ********************@**********eid.nl
Ivar Spoelstra
Opleidingscoordinator **************@**********eid.nl
Steph Zijl
Team Leader **********@**********eid.nl
Omar Khan
Holland, Nederland - Head... *********@**********eid.nl
Annet Versantvoort
Head of education ******************@**********eid.nl
Ulamila Noke
Senior Secretary ************@**********eid.nl
Kornelis Drijfhout
Head of Unit Portfoliomanagement... ******************@**********eid.nl
Margie Beer
Holland, Nederland - secretary... ***********@**********eid.nl
Wijnja Alie
Secretary ***********@**********eid.nl
Martijn Schouten
department head, advisor ****************@**********eid.nl
Wesley Copier
Deputy Head of Labour... *************@**********eid.nl
Mark Dijkstra
Sr. Project Leader *************@**********eid.nl
Linde Verhoeven
Project Secretary ***************@**********eid.nl
Jochgem Opstal
Directeur Bestuursondersteuning **************@**********eid.nl
Dorien Olieman
Directeur Advisering en Ondersteuning... *************@**********eid.nl
Ester Ruygt
Executive Assistant to the... ***********@**********eid.nl
Suradj Bahadoersing
Directeur Dienstencentrum *******************@**********eid.nl
Wouter Dronkers
MT-lid en plv. directeur... ***************@**********eid.nl
Marco Zannoni
Directeur Nationale Crisisbeheersing -... *************@**********eid.nl
Wim Hage
Algemeen directeur ********@**********eid.nl
Hans Plattel
Directeur Penitentiaire Inrichting Zwolle... ************@**********eid.nl
Fauzia Sewbalak
Managementassistent van de uitvoerend... ***************@**********eid.nl
Anneke Dijk
Directeur-generaal Rechtspleging en rechtshandhaving... ***********@**********eid.nl
View More

Products & Technologies used at Ministerie van Justitie en Veiligheid

Technology Stack used at MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Apb Assessment Cyber security Http Link Media Privacy Procedure Routers Security Shared service center Sso Real-time Internet Rest Route
View More
Products used at MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Azure Github Google analytics Informatica Max Next Snap Vmware Word Baan Oracle Sap Aws Citrix Chrome Internet explorer Rust Corona Outlook
View More

Frequently asked questions about Ministerie van Justitie en Veiligheid

 1. What does MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's do?
  Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je...
 2. What are Ministerie van Justitie en Veiligheid's specialities?
  Recht en veiligheid , Wetgeving , Slachtofferzorg , Kinderbescherming , Jeugd , Criminaliteitspreventie , Aanpak georganiseerde criminaliteit , Versterking slagkracht professionals , Versterking rechtstaat , Waarheidsvinding
 3. What is MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's industry?
  Ministerie van justitie en veiligheid operates in Government administration industry.
 4. What is MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's HQ phone number?
  Ministerie van justitie en veiligheid's HQ Phone number is +31 70 214 0214
 5. What is MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's revenue?
  Ministerie van justitie en veiligheid's revenue is 1b+
 6. What is MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's company size?
  Ministerie van justitie en veiligheid's has 10000+ people working.
 7. What is MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID's official website?
  www.rijksoverheid.nl is official website of Ministerie van justitie en veiligheid.