Clean Your Email List with Our Free Verifier Tool! ➡️ Verify Emails Now🚀

GDDKiA Logo

GDDKiA

Government Administration

 • Revenue 501M - 1B
 • Size 1001 - 5000
 • HQ Contact +48 22 375 88 88
 • Website gddkia.gov.pl

Centralnym organem administracji rzdowej waciwym w sprawach drg krajowych jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarzdcy drg krajowych oraz realizuje budet pastwa w zakresie drg krajowych. Do Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad naley rwnie: wspudzia w realizacji polityki transportowej w zakresie drg, gromadzenie danych i sporzdzanie informacji o sieci drg publicznych, nadzr nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony pastwa, wydawanie zezwole na jednorazowy przejazd w okrelonym czasie i po ustalonej trasie pojazdw nienormatywnych, wsppraca z administracjami drogowymi innych pastw i organizacjami midzynarodowymi, wsppraca z organami samorzdu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, zarzdzanie ruchem na drogach krajowych, ochrona zabytkw drogownictwa, wykonywanie zada zwizanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wycznie eksploatacji, autostrad patnych pobieranie opat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. W skad Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziaw w wojewdztwach. Podstawowe zadania zarzdu w terenie peni podlege poszczeglnym Oddziaom GDDKiA rejony drg krajowych. View More

Specialities
General Director National... View More

People working in GDDKiA

Witold Zapanik
Head Specialist w*******@********ov.pl ********1924
Ovidio Cavallari
Head Of Department o*********@********ov.pl ********1258
Witold Zapasnik
Head Specialist w********@********ov.pl ********4812
Przemyslaw Padlo
Head of Department p*****@********ov.pl ********4067
Michal Czubkowski
Head of realisation department... m**********@********ov.pl ********7720
Izabela Kornas
Director of Public Procurement... i******@********ov.pl ********2441
Andrzej Maciejewski
Deputy General Director a***********@********ov.pl ********1145
Roman Kalinka
Environmental Protection Specialist r*******@********ov.pl ********4579
Michal Krauze
specialist m******@********ov.pl ********5084
Przemyslaw Adamczyk
Specialist p********@********ov.pl ********7433
Ewa Ochedzan
Department Manager e********@********ov.pl ********7070
Marcin Maslowski
MANAGER m*********@********ov.pl ********6400
Anna Surma
Assistant to Project Manager... a*****@********ov.pl ********3992
Monika Adamowicz
Specialist m*********@********ov.pl ********2124
Monika Danych
Specialist m******@********ov.pl ********3301
Jerzy Stasiak
Senior Engineer j*******@********ov.pl ********4447
Pawel Mokrzycki
Senior inspector p*********@********ov.pl ********7866
Anna Lipinska
Specialist a********@********ov.pl ********2429
Monika Kwiatosz
Starszy administrator m********@********ov.pl ********3999
Kamil Kozak
Straszy Administrator Kontraktu k*****@********ov.pl ********0785
Malgorzata Koblak
Administrator SAP HR m******@********ov.pl ********0932
Tomasz Maciorowski
SAP Basis Administrator t***********@********ov.pl ********0729
Barbara Przygodzinska
Inspektor HR b*************@********ov.pl ********5185
Katarzyna Krukowska
Administrator systemu k*********@********ov.pl ********6466
Dariusz Chrupek
Specjalista d*******@********ov.pl ********9160
View More

Products & Technologies used at GDDKiA

Products used at GDDKIA
Sap Flex Portal Links Stan Sap
View More

Frequently asked questions about GDDKiA

 1. What does GDDKIA's do?
  Centralnym organem administracji rzdowej waciwym w sprawach drg krajowych jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarzdcy drg krajowych oraz realizuje budet pastwa w zakresie drg krajowych. Do Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad naley rwnie: wspudzia w realizacji polityki transportowej w zakresie drg, gromadzenie danych i sporzdzanie informacji o sieci drg publicznych, nadzr nad przygotowaniem infrastruktury...
 2. What are GDDKiA's specialities?
  General director national roads motorways
 3. What is GDDKIA's industry?
  Gddkia operates in Government administration industry.
 4. What is GDDKIA's HQ phone number?
  Gddkia's HQ Phone number is +48 22 375 88 88
 5. What is GDDKIA's revenue?
  Gddkia's revenue is 501m - 1b
 6. What is GDDKIA's company size?
  Gddkia's has 1001 - 5000 people working.
 7. What is GDDKIA's official website?
  www.gddkia.gov.pl is official website of Gddkia.