Alands Landskapsregering Logo

Alands Landskapsregering

Government Administration

 • Revenue 501M - 1B
 • Size 1001 - 5000
 • HQ Contact +358 18 25000
 • Website regeringen.ax

Alands landskapsregering ar en av Alands storsta arbetsgivare med personal inom flera olika branscher. Totalt arbetar nastan 2 000 personer inom landskapsergeringen och dess underlydande myndigheter. Landskapsregeringens allmanna forvaltning har ca 400 anstallda och bestar av sex avdelningar: regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljoavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns en lagberedning. Delar av landskapsforvaltningen ar organiserat i externa myndigheter som t.ex. Alands halso- och sjukvard, Alands gymnasium, Alands polismyndighet m.fl. De ar sjalvstandiga myndigheter och egna arbetsgivare, men ar understallda Alands landskapsregering som har hand om den allmanna styrningen och overvakningen View More

People working in Alands Landskapsregering

Kira Gustafsson
Secretary ***************@*******gen.ax ********9483
Katarina Damm
Head Of Education Alands... *************@*******gen.ax ********3372
Mikko Helminen
Head of Unit **************@*******gen.ax ********1531
Ronny Lundstrom
Head of ITunit ***************@*******gen.ax ********0909
Jenny Eklund
Head of Section ************@*******gen.ax ********2704
Viveka Londahl
director **************@*******gen.ax ********1443
Viveka Londahl
Director **************@*******gen.ax ********6708
Anita Husell
Project Manager ************@*******gen.ax ********5310
Lena Von
Office Manager ********@*******gen.ax ********0958
Johan Sanden
project manager ************@*******gen.ax ********0349
Tomas Fellman
ESF Manager *************@*******gen.ax ********9076
Johan Sanden
Project Manager ************@*******gen.ax ********4636
Helena Mattsson
Personal och arendeadministrator ***************@*******gen.ax ********8293
Petra Arola
Project Administrator ***********@*******gen.ax ********6066
Tina Helsing
PersonalsamordnareHuman Resource Coordinator ************@*******gen.ax ********5861
Carola Eklund
ICTdeveloper *************@*******gen.ax ********9639
Johanna Kollin
GIS Engineer **************@*******gen.ax ********1191
Christoph Neymeyr
System Developer *****************@*******gen.ax ********2820
Mats Bergman
Sjopersonalinspektor ************@*******gen.ax ********1038
Anders Haggblom
it guru ***************@*******gen.ax ********9452
Mats Peramaa
Minister of Finance ************@*******gen.ax ********5017
Magnus Unger
Jurist ************@*******gen.ax ********2095
Gunilla Lindqvist
Socialinspektor *****************@*******gen.ax ********0691
Maud Hansen
Upphandlingsjurist ***********@*******gen.ax ********3210
Adrian Jansson
Jurist **************@*******gen.ax ********3355
View More

Products & Technologies used at Alands Landskapsregering

Products used at ALANDS LANDSKAPSREGERING
Delta Google analytics Ckeditor Corona Drupal Jquery Motion
View More

Frequently asked questions about Alands Landskapsregering

 1. What does ALANDS LANDSKAPSREGERING's do?
  Alands landskapsregering ar en av Alands storsta arbetsgivare med personal inom flera olika branscher. Totalt arbetar nastan 2 000 personer inom landskapsergeringen och dess underlydande myndigheter. Landskapsregeringens allmanna forvaltning har ca 400 anstallda och bestar av sex avdelningar: regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljoavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns en lagberedning. Delar av landskapsforvaltningen ar organiserat i externa myndigheter...
 2. What is ALANDS LANDSKAPSREGERING's industry?
  Alands landskapsregering operates in Government administration industry.
 3. What is ALANDS LANDSKAPSREGERING's HQ phone number?
  Alands landskapsregering's HQ Phone number is +358 18 25000
 4. What is ALANDS LANDSKAPSREGERING's revenue?
  Alands landskapsregering's revenue is 501m - 1b
 5. What is ALANDS LANDSKAPSREGERING's company size?
  Alands landskapsregering's has 1001 - 5000 people working.
 6. What is ALANDS LANDSKAPSREGERING's official website?
  www.regeringen.ax is official website of Alands landskapsregering.