Clean Your Email List with Our Free Verifier Tool! ➡️ Verify Emails Now🚀

Acando Logo

Acando

Management Consulting

 • Revenue 1B+
 • Size 10000+
 • HQ Contact +46 456 475 00
 • Website cgi.se

Acando ar partnern for dig som vill forandra din verksamhet. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i manskliga beteenden och triggers - och saklart ett ragat matt kreativitet - skapar vi ideer, loser problem och mobiliserar organisationer till forandring. Som medarbetare pa Acando ar det omojligt att inte hela tiden utvecklas. Vi arbetar i uppdrag och i ett klimat som inspirerar till att soka ny kunskap och nya insikter. Var gemensamma vilja att forandra bade oss sjalva och vara kunder marks i lokalerna - det ar roligt, drivet och malinriktat. Man delar erfarenheter och erbjuder hjalp, i en inkluderande atmosfar dar personen ar viktig, men teamet ar annu viktigare. Acando grundades 1999 och ar noterat pa Nasdaq Stockholm. Vi ar 1700 konsulter i 5 lander View More

Specialities
Digital Consulting Management Consulting Enterprise Consulting View More

People working in Acando

Magnus Ljungqvist
Project Leader Business Intelligence... m****************@*****o.com ********8278
Annika Osterlund
Test Manager Team Lead... a***************@*****o.com ********5106
Carl Rydholm
Senior Consultant Data analyst... c***********@*****o.com ********8275
Dan Kamparvinge
Practice Lead d**************@*****o.com ********9977
Kurt Rosander
VP Head of performance... k************@*****o.com ********4137
Teresita Gonzalez
Executive Director t****************@*****o.com ********2238
Kathy Gibson
Corporate Director of Human... k***********@*****o.com ********2630
Mkirutthiga Mkirutthiga
Account Manager m**********************@*****o.com ********2293
Sami Naykki
SAP Consultant s**********@*****o.com ********4849
George Madford
Technology Consultant g*************@*****o.com ********2080
Jessica Hermansson
Consultant IT Effectiveness j*****************@*****o.com ********6950
Helena Lindstrom
Senior Consultant h***************@*****o.com ********2589
Katarina Sundblad
Information Technology Project Manager... k****************@*****o.com ********4008
Gitte Lyden
Consultant ECM g**********@*****o.com ********4740
Kim Lindkvist
SAP Consultant k************@*****o.com ********6829
Christine Bohm
Management Consultant c*************@*****o.com ********3986
False Magnusson
Consultant M********@*****o.com ********3104
Nils Kvarnfors
IT Management Consultant n*************@*****o.com ********0861
Malin Alving
Manager m***********@*****o.com ********7182
Zoran Stavrevski
Consultant z***************@*****o.com ********0343
Diana Petrovic
SAP Consultant d*************@*****o.com ********5353
Ivar Embreus
Consultant i***********@*****o.com ********7190
Olaf Schulte
Senior Consultant o***********@*****o.com ********6705
Gunhild Steiner
Senior Consultant g**************@*****o.com ********0050
Loni Hallerfors
Consultant l**************@*****o.com ********4104
View More

Products & Technologies used at Acando

Products used at ACANDO
Sap Netsuite Chrome Chromium Drupal Firefox Jquery Beacon Max Oracle Origin Ckeditor Safari Google analytics Gos Cgi Links Dynamics 365 Visit Pages
View More

Frequently asked questions about Acando

 1. What does ACANDO's do?
  Acando ar partnern for dig som vill forandra din verksamhet. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i manskliga beteenden och triggers - och saklart ett ragat matt kreativitet - skapar vi ideer, loser problem och mobiliserar organisationer till forandring. Som medarbetare pa Acando ar det omojligt att inte hela tiden utvecklas. Vi arbetar i uppdrag och i ett klimat...
 2. What are Acando's specialities?
  Digital consulting , Management consulting , Enterprise consulting
 3. What is ACANDO's industry?
  Acando operates in Management consulting industry.
 4. What is ACANDO's HQ phone number?
  Acando's HQ Phone number is +46 456 475 00
 5. What is ACANDO's revenue?
  Acando's revenue is 1b+
 6. What is ACANDO's company size?
  Acando's has 10000+ people working.
 7. What is ACANDO's official website?
  www.cgi.se is official website of Acando.