Suzba cywilna Logo

Suzba cywilna

Government Administration

 • Revenue 1B+
 • Size 10000+
 • HQ Contact
 • Website dsc.kprm.gov.pl

Suba cywilna to blisko 120 tys. osb zatrudnionych w administracji rzdowej. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania pastwa, niezalenie od sytuacji politycznej i zmian rzdw. Pracujemy w ok. 1900 urzdach: ministerstwach, urzdach centralnych, urzdach wojewdzkich oraz wojewdzkiej i powiatowej administracji rzdowej. Zadania suby cywilnej s rnorodne i dotycz niemal wszystkich dziedzin naszego ycia. View More

People working in Suzba cywilna

Grzegorz Grzegorczyk
Kadra kierownicza ********@*********gov.pl ********5028
Karol Karcz
modszy informatyk *****@*********gov.pl ********2809
Dominik Moskwa
Inspektor *******@*********gov.pl ********2553
Jan Pastwa
radca generalny ***@*********gov.pl ********9798
Bartosz Zajkowski
Inspektor *******@*********gov.pl ********0886
Grzegorz Modzelewski
Urzednik panstwowy ********@*********gov.pl ********1248
View More

Products & Technologies used at Suzba cywilna

Products used at SUZBA CYWILNA
Links Portal Teamwork
View More

Frequently asked questions about Suzba cywilna

 1. What does SUZBA CYWILNA's do?
  Suba cywilna to blisko 120 tys. osb zatrudnionych w administracji rzdowej. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania pastwa, niezalenie od sytuacji politycznej i zmian rzdw. Pracujemy w ok. 1900 urzdach: ministerstwach, urzdach centralnych, urzdach wojewdzkich oraz wojewdzkiej i powiatowej administracji rzdowej. Zadania suby cywilnej s rnorodne i dotycz niemal wszystkich dziedzin naszego ycia.
 2. What is SUZBA CYWILNA's industry?
  Suzba cywilna operates in Government administration industry.
 3. What is SUZBA CYWILNA's revenue?
  Suzba cywilna's revenue is 1b+
 4. What is SUZBA CYWILNA's company size?
  Suzba cywilna's has 10000+ people working.
 5. What is SUZBA CYWILNA's official website?
  www.dsc.kprm.gov.pl is official website of Suzba cywilna.