Clean Your Email List with Our Free Verifier Tool! ➡️ Verify Emails Now🚀

KarlEkon Logo

KarlEkon

Nonprofit Organization Management

 • Revenue 501M - 1B
 • Size 1001 - 5000
 • HQ Contact +46 70 549 89 11
 • Website karlekon.com

KarlEkon, Karlstads Ekonomistuderandes Forening, ar den storsta studentforeningen vid Karlstads universitet. Foreningen ar till for ekonomer och grundades 22 september 1980. Ar 2004 samt 2009 blev foreningen utsedd till arets ekonomforening av ekonomforeningarnas paraplyorganisation, Sveriges Ekonomforeningars Riksorganisation. Ar 2009 arrangerade KarlEkon S.E.R.O. konferensen, Kontaktmanna. Ar 2010 arrangerades SM i Ekonomi i Karlstad och vard for arrangemanget vara KarlEkon. Forutom tavlingen arrangerades aven en konferens med temat Meeting Asia. KarlEkon driver sedan 1995 aven campusbaren, Rumpan Bar. Fran 1985 fram till borjan av 2000-talet drev KarlEkon radiokanalen RadioRosa men efter svikande intresse lades denna ner. Foreningen har sedan 1984 overallsfargen, rosa. Sedan 80-talet driver aven Karlekon ekonomtidningen, Goodwill. KarlEkons verksamhet ar indelad i tre huvudgrenar Naringsliv, Social verksamhet samt Utbildning dar varje gren har ett utskott som ansvarar for grenens ansvar. De tre utskotten som sa ansvarar for dessa verksamhetsgrenar ar Naringslivsutskottet, Sexmasteriet och Utbildningsutskottet. Sedan har KarlEkon aven Marknadsforingsutskottet som ansvarar for att marknadsfora KarlEkon bade internt och externt. Foreningen bedriver aven ett antal projekt som ar fristaende och som svarar infor styrelsen. Exempel pa detta kan vara Karlstads Ekonomers Yrkesdag, aven kallad KEY-dagen, Valborgsfirandet eller nollningen som ar ett helt fristaende projekt View More

People working in KarlEkon

Elina Nilsson
Vice ordförande marknadsföringsutskottet e************@*******n.com ********9930
Johannes Dahlberg
Styrelseordförande j****************@*******n.com ********1251
Leila Kafaii
Projektledare för Åreresan 2024... l***********@*******n.com ********3554
Axel Stenros
Ordforande for utbildningsutskottet a***********@*******n.com ********9780
Adam Svensson
Ekonomiansvarig a************@*******n.com ********0210
Linn Elmstrom
Projektledare l************@*******n.com ********8215
Jacob Enell
Medlem j**********@*******n.com ********5455
Agnes Rudander
Eventansvarig C.A.P.S a*************@*******n.com ********5790
View More

Products & Technologies used at KarlEkon

Products used at KARLEKON
Windows phone Root Max Access Safari Pe Abs Glow Origin Rest Android Pages Links Chrome Root Wix Next Opera Firefox Safe
View More

Frequently asked questions about KarlEkon

 1. What does KARLEKON's do?
  KarlEkon, Karlstads Ekonomistuderandes Forening, ar den storsta studentforeningen vid Karlstads universitet. Foreningen ar till for ekonomer och grundades 22 september 1980. Ar 2004 samt 2009 blev foreningen utsedd till arets ekonomforening av ekonomforeningarnas paraplyorganisation, Sveriges Ekonomforeningars Riksorganisation. Ar 2009 arrangerade KarlEkon S.E.R.O. konferensen, Kontaktmanna. Ar 2010 arrangerades SM i Ekonomi i Karlstad och vard for arrangemanget vara KarlEkon. Forutom tavlingen...
 2. What is KARLEKON's industry?
  Karlekon operates in Nonprofit organization management industry.
 3. What is KARLEKON's HQ phone number?
  Karlekon's HQ Phone number is +46 70 549 89 11
 4. What is KARLEKON's revenue?
  Karlekon's revenue is 501m - 1b
 5. What is KARLEKON's company size?
  Karlekon's has 1001 - 5000 people working.
 6. What is KARLEKON's official website?
  www.karlekon.com is official website of Karlekon.